במהלך השבועיים האחרונים עד כמה היית מוטרד\ת מהנושאים הבאים?