אני מסכים להנפיק עבורי דו"ח מידע אודות הכספים הרשומים על שמי בחברות הביטוח והפיננסים (מסלקה פנסיונית)